Спеціальності

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Код: 023
Освітня програма «Декоративно- прикладне мистецтво»

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Код: 029
Освітня програма «Діловодство»

Економіка

Код: 051
Освітня програма програма «Економіка підприємства»

Теплоенергетика

Код: 144
Освітня програма «Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання»

Хімічні технології та інженерія

Код: 161
Освітня програма «Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів»

Готельно-ресторанна справа

Код: 241
Освітня програма «Готельне обслуговування»