Перейти до основного вмісту
Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

Освітня програма Готельне обслуговування

Мета програми - здобуття поглиблених компетентностей за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в сфері обслуговування.

Завдання програми - забезпечення поглиблених фахових компетентностей в галузі готельного обслуговування з акцентом на формуванні навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності, спрямованої на організацію та технологію обслуговування споживачів закладів готельного та ресторанного господарства

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором "Класифікатор професій" ДК 003-2010:

3414 Фахівець з готельного обслуговування;

4222 Адміністратор (господар) залу.

Перелік освітніх компонентів програми:

 • історія України
 • основи філософських знань
 • економічна теорія
 • правознавство
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • фізичне виховання
 • безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • основи екології
 • інформатика і комп’ютерна техніка
 • вища математика
 • етика й естетика
 • інформаційні системи і технології в готельному господарстві
 • організація та технологія обслуговування в готелях
 • організація і технологія обслуговування в закладах ресторанного господарства
 • гігієна і санітарія в підприємствах готельного типу
 • охорона праці
 • соціологія
 • основи психології
 • основи курортології
 • рекреаційні комплекси світу
 • географія туризму
 • бухгалтерський облік
 • економіка підприємства
 • фінанси підприємства
 • будівлі і обладнання готелів
 • естетичне оформлення готелів
 • стандартизація та сертифікація в готелях
 • основи менеджменту і маркетингу
 • основи підприємництва та менеджмент
 • основи бізнесу
 • практична підготовка (навчальна, виробнича та технологічна практики)

Випускники програми можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти