Перейти до основного вмісту

Освітній процес  у коледжі проводится в обладнаних відповідним чином навчальних приміщеннях (аудиторії, лабораторії, спортивна та актова зали, майстерні тощо) з використанням мультимедійного обладнання (телевізори, проектори, ноутбуки тощо).

Наказ про закріплення державного майна

Документ, яки підтверджує право власності чи користування майном для провадження освітньої діяльності

Матеріально-технічне забезпечення

Інформація про забезпечення майстернями, навчальними кабінетами та лабораторіями, включаючи комп’ютерні робочі місця, обладнанням та устаткуванням, спортивними залами, відповідно до затверджених освітньо-професійних програм відповідної спеціальності та навчальних планів

Висновок щодо доступності коледжу для маломобільних груп населенння

Документ, який підтверджує забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень коледжу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Довідка Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Документ, що засвідчує відповідність приміщень коледжу вимогам правил пожежної безпеки