Перейти до основного вмісту
Спеціальність 61 Хімічні технології та інженерія

Освітня програма Виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

Мета програми - забезпечення поглиблених фахових компетентностей за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем в галузі професійної діяльності.

Завдання програми - забезпечення поглиблених фахових компетентностей в галузі хімічна та біоінженерія з акцентом на формування навичок підготовки даних для прийняття рішень на всіх етапах технології виготовлення тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором "Класифікатор професій" ДК 003-2010:

3116 Технік (хімічні технології)

3112 Технік-лаборант (будівництво);

3116 Технік-лаборант (хімічне виробництво);

3111 Технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження);

3111 Технік-технолог;

3112 Технік-технолог (виробництво будівельних виробів і конструкцій);

3119 Технолог

Перелік освітніх компонентів програми:

 • історія України
 • загальна електротехніка
 • основи філософських знань
 • економічна теорія
 • правознавство
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • фізичне виховання
 • безпека життєдіяльності та цивільний захист
 • основи екології
 • техніка користування ЕОМ
 • вища математика
 • аналітична хімія
 • прикладна механіка
 • основи термодинаміки і теплотехніки
 • інженерна графіка
 • загальна технологія 
 • фізична хімія
 • теплотехнічне обладнання
 • машини та обладнання
 • охорона праці
 • будівельне матеріалознавство
 • економіка, організація та планування виробництва
 • основи автоматизації
 • соціологія
 • основи психології
 • контроль якості
 • технічний контроль
 • метрологія, стандартизація та сертифікація
 • основи проєктування
 • будівлі і споруди
 • логістика в галузі
 • управлінський консалтинг
 • основи маркетингу та менеджменту
 • наноматеріали
 • композитні матеріали
 • утилізація і синтез промислових відходів
 • практична підготовка (навчальні, технологічна та виробнича практики)
 • кваліфікаційний іспит

Випускники програми можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти