Перейти до основного вмісту
Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма Економіка підприємства

Мета програми - здобуття поглиблених компетентностей за спеціальністю 051Економіка достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності

Завдання програми - забезпечення поглиблених фахових компетентностей в галузі економіки з акцентом на формування навичок підготовки даних для прийняття рішень на всіх етапах управління фінансово-господарською діяльністю підприємств

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором "Класифікатор професій" ДК 003-2010:

3119 Технік з планування

3119 Технік з нормування праці

3119 Технік з праці

3434 Асистент економіста-демографа

3434 Асистент економіста-статистика

3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації)

3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу

3436.2 Помічник керівника іншого основного підрозділу

3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 

Перелік освітніх компонентів програми:

 • історія України
 • культурологія
 • основи філософських знань
 • політична економія
 • правознавство
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • фізичне виховання
 • безпека життєдіяльності і цивільний захист
 • основи екології
 • інформатика і комп’ютерна техніка
 • вища математика
 • економіка підприємства
 • бухгалтерський облік
 • планування та організація діяльності підприємства
 • економіка і нормування праці
 • ціни і ціноутворення
 • облік та аналіз діяльності підприємства
 • гроші і кредит
 • інформаційні системи і технології на підприємствах
 • основи маркетингу та менеджмент
 • охорона праці
 • соціологія
 • основи психології
 • статистика
 • фінанси
 • фінанси підприємства
 • основи бізнесу
 • інвестування
 • комерційна діяльність
 • страхові послуги
 • податкова система
 • внутрішньогосподарський контроль
 • банківська справа
 • практична підготовка (навчальна та виробнича практики)
 • кваліфікаційний іспит

Випускники програми можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти