Перейти до основного вмісту
Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітня програма Діловодство

Мета програми – забезпечити здобуття студентами поглиблених компетентностей за спеціальністю 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності.

Завдання програми – формування в здобувачів компетентностей, пов’язаних з вирішенням типових спеціалізованих задач та практичних проблем, достатніх для професійної діяльності та подальшого навчання.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

3435 Організатори діловодства

3435.1 Організатор діловодства (державні установи)

3435.2 Організатор діловодства (культура)

3436 Помічники керівника

3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації)

3436.1 Референт

Перелік освітніх компонентів програми:

 • історія України
 • культурологія
 • основи філософських знань
 • економічна теорія
 • правознавство
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • фізичне виховання
 • безпека життєдіяльності і цивільний захист
 • основи екології
 • основи комп’ютерної графіки
 • вища математика
 • організаційна техніка
 • діловодство
 • спеціальні системи документування
 • документознавство
 • стилістика ділового мовлення та редагування службових документів
 • охорона праці
 • практикум з комп’ютерного діловодства
 • економіка і управління організаціями
 • інформаційне забезпечення управління
 • соціологія
 • основи психології
 • архівознавство
 • книгознавство
 • музеєзнавство
 • інформаційні системи і мережі
 • системи управління базами даних
 • обчислювальна техніка і програмування
 • теорія та практика референтської діяльності
 • інформаційна безпека та захист інформації
 • офісний сервіс
 • соціальні комунікації
 • практична підготовка (навчальна та технологічна практики)
 • кваліфікаційний іспит

Випускники програми можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти