Перейти до основного вмісту
Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма Декоративно-прикладне мистецтво

Мета програми - забезпечити здобуття студентами поглиблених компетентностей за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної діяльності.

Завдання програми - забезпечення поглиблених фахових компетентностей в галузі 02 Культура і мистецтво з акцентом на формування навичок підготовки до створення мистецьких творів у різних видах декоративно-прикладного мистецтва.

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за Національним класифікатором України: «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів 

3471 Виконавець художньо-оформлювальних робіт

3471 Дизайнер-виконавець 

3471 Художник-виконавець 

3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.) 

3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтв) 

7321 Виробник художніх виробів з кераміки 

7321 Гончар 

7329 Художник декоративного розмалювання

Перелік освітніх компонентів програми:

 • історія України
 • культурологія
 • основи філософських знань
 • економічна теорія
 • правознавство
 • українська мова (за професійним спрямуванням)
 • іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • фізичне виховання
 • безпека життєдіяльності і цивільний хахист
 • основи екології
 • основи комп’ютерної графіки
 • пластична анатомія
 • рисунок
 • живопис
 • композиція і проектування
 • профмайстерність
 • охорона праці 
 • соціологія
 • основи психології
 • ліплення
 • скульптура
 • педагогіка
 • методика викладання спецдисциплін
 • економіка підприємства, організація та планування виробництва
 • основи підприємництва і менеджменту
 • основи архітектури і макетування
 • креслення та перспектива
 • історія образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва і орнаменту
 • історія мистецтв
 • практична підготовка (навчальна, пленерна, педагогічна, технологічна та переддипломна практики)
 • дипломне проєктування 

Випускники програми можуть продовжити навчання у закладах вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти